Sosiale medier som markedsføringskanal

Med sine flere millioner aktive brukere innom på daglig basis, er sosiale medier en svært god markedsføringskanal. Sammenlignet med mer tradisjonell markedsføring er det også mer kostnadseffektivt å markedsføre seg på sosiale medier. 

Med sosiale medier har det blitt mye lettere å skape en relasjon til målgruppen sin. En slik relasjon er et godt grunnlag for å enklere konvertere mennesker i målgruppen til betalende kunder. Og det senker brukernes terskel for å dele innholdet videre på sine plattformer. 

Med mye deling videre av innholdet ditt gjennom sosiale medier, bygges det et merkenavn. Det etableres en identitet, som du naturligvis forsterker ved en distinkt visuell stil, stil på tekstinnhold etc. Denne gjenkjennelsesfaktoren er viktig generelt i markedsføring.

Det kreves derimot arbeid og tålmodighet for å se effektene av å markedsføre seg på sosiale medier. Resultatene kommer ikke over natten. Videre skal vi se nærmere på hvordan du best mulig kan utnytte potensialet liggende i sosiale medier som markedsføringskanal.

Tiltrekning eller fremheving?

For å markedsføre seg på sosiale medier, trenger du en god strategi for det. En kan si at det er mange metoder og strategier. Men i kjernen av det hele er det to strategier. Du kan tiltrekke deg målgruppen til innholdet. Eller du kan fremheve innholdet for målgruppen.

En god og effektiv markedsføringsstrategi på sosiale medier innebærer nok en kombinasjon av disse strategiene. For det er meningsløst å fremheve noe som ikke er tiltrekkende. Og det er vanskelig å tiltrekke seg noen uten på noen måte å fremheve seg for dem man vil tiltrekke. 

Det som tiltrekker en representant for målgruppen og potensielt konverterer vedkommende til en kunde, er godt og relevant innhold på siden din. Enten produktene eller tjenestene i seg selv. Eller godt tekstinnhold som engasjerer kunden. Som overbeviser om å kjøpe. 

Med innhold som er både relevant og av god kvalitet, trengs det kanskje å informere målgrupper der ute om at du finnes. Da er det greit å fremheve seg med en god annonse. Men ikke tenk på fremheving før du har noe godt som tiltrekker.

Relasjonsbygging som markedsføringsstrategi på sosiale medier 

Det som gjør sosiale medier til en god markedsføringskanal, er den unike muligheten en har til å bygge relasjoner til målgruppen sin. En relasjon over tid kan konvertere mennesker, som ellers ikke ville kjøpt noe, til kunde hos din bedrift. 

Ved markedsføring på sosiale medier bør du alltid ha relasjonsbygging i fokus. Gjør det enkelt for brukerne av de ulike plattformene å engasjere seg. Ha åpne kommentarfelt med muligheter for samtale og diskusjon. Og vær tilgjengelig på direktemelding.

Med åpenhet og mulighet for relasjon på sosiale medier, forteller du målgruppen at du er interessert i deres meninger. Lytt til deres behov og perspektiver. Da får du tilgang på verdifull informasjon som kan forbedre innhold, produkter og tjenester.

En god relasjon til kunder, publikum, målgruppe, eller hva du velger å kalle det, senker deres terskel for å dele innholdet ditt videre gjennom sine profiler. Dette kan lede til en snøballeffekt. Du blir mer tiltrekkende jo flere det er som følger deg. 

Annonsering på sosiale medier

Tiltrekning med innhold av relevans og kvalitet, og en god relasjonsbygging med målgruppen, kan være vanskelig uten litt hjelp til å sette i gang. Ved å annonsere for produkter og tjenester på nettsiden din, forteller du rett og slett verden at du finnes.

Annonsering på sosiale medier koster penger. Sammenlignet med tradisjonell markedsføring er det likevel kostnadseffektivt. På de fleste plattformer betaler du en liten sum per klikk på annonsen. Eller per 1000. person som ser annonsen. 

Selve innholdet i annonsen kan også koste penger. Men det er verdt å betale penger for at noen profesjonelle skriver godt tekstinnhold som påvirker dem som ser annonsen. Det du betaler for god markedsføring tjenes inn igjen ved de salg du får ut av det. 

Du kan også betale en influencer for å teste ut og anmelde produktet eller tjenesten din. En influencer har allerede bygget et godt publikum på sosiale medier. Men det du tilbyr må ha relevans for publikumet for at en influencer skal si ja til det. 

Hjelp til å markedsføre deg på sosiale medier? 

Sosiale medier er en kostnadseffektiv markedsføringskanal. Og gjennom sosiale medier har du en unik mulighet til å bygge relasjoner til målgruppen din.

Det finnes mange plattformer å markedsføre seg på, og mange ulike målgrupper å nå ut til. Allikevel er grunnprinsippene det samme. Strategier for markedsføring på sosiale medier går i hovedsak ut på tiltrekning og fremheving.

Enten du tiltrekker eller fremhever, er det en nødvendig forutsetning at du leverer kvalitet. Ikke bare på selve tjenesten eller produktet. Men også innholdet på siden som skal selge tjenesten eller produktet. 

Vi i DinSoMe tilbyr profesjonell hjelp til å skrive tekster. Enten det er artikler og blogginnlegg på nettside eller en annonsetekst.