Sosiale medier og markedsføring i 2023

I kjølvannet av en global pandemi har folk tilbragt enda mer tid på sosiale medier enn før. Dette har hatt stor påvirkning på hvordan du bør drive med markedsføring på sosiale medier i 2021. Endringer i trender byr på nye muligheter for markedsføring.  

På sosiale medier er mange opptatt av sosiale og politiske spørsmål. Folk er spesielt opptatt av miljøet. En bedrift som ikke viser tegn til å bry seg om dette vil miste respekten fra målgruppen sin. Du trenger ikke å drive politisk valgkamp. Men vær bevisst denne trenden.

I 2023 har også flere blitt strengere i krav om troverdighet på det som formidles. Dette på grunn av en epidemi av falske nyheter. Og flere er bevisst på personvern. Her må det bygges tillit mellom bedrift og kunden. 

Oppsummert i ett ord er den grunnleggende trenden for markedsføring på sosiale medier i 2023; kunderelasjon. Markedsføring på sosiale medier har alltid vært effektivt for å bygge en relasjon med kunden. Og det er nettopp dette du bør ha fokus på i 2023.

Video på sosiale medier

I 2023 er videoer en viktig del av markedsføringen på sosiale medier. Audiovisuell påvirkning Angjør sterkest inntrykk på et menneske. Samtidig som en video gjør det enklere å bygge relasjon med kunden. Kunden blir mer kjent med deg gjennom en video. 

Det er mange måter å markedsføre på gjennom en video. Det kan være en kort video knyttet til er innlegg, en story eller reels. Eller du kan gå live med en direktesending. Det er spesielt effektivt for en direkte kommunikasjon mellom deg på stream og kunden på kommentarfelt. 

Før du setter i gang med å dele videoinnhold eller går live, bør du ha en klarhet i hva du ønsker å formidle med dette. Gode forberedelser er viktig. Det samme gjelder timingen på videoene du deler. Når, og hvor ofte, er det relevant å dele videoinnhold? 

La kunden få en opplevelse av autentisitet og spontanitet i dine videoer. Men sørg også for at det er en relevant rød tråd i det du deler. Det er det audiovisuelle inntrykket som påvirker kunden. Men videoen må ha en struktur. Denne strukturen formes gjennom en tekst.

Troverdighet på sosiale medier i 2023

Troverdighet er viktig å tenke på når du markedsfører deg på sosiale medier i 2023. Stadig flere mennesker blir bevisste på viktigheten av å være kritisk. En av faktorene som påvirker folks oppfatning av troverdighet, er hvor mange det er som liker det du har å tilby. 

Et paradoks her er at troverdighet trekker til seg flere følgere, samtidig som flere følgere er nødvendig for å få økt troverdighet. Men som med mye annet; snøballeffekten vil virke til din fordel. 

For å komme deg opp til et nivå der snøballen ruller, er fokuset på å bygge relasjoner med kunden svært viktig. Det begynner i det små. Men har du først etablert et godt forhold til en liten kundegruppe, blir det lettere å utvide denne kundegruppen.

Forutsetningen for å lykkes med dette på sosiale medier i 2023 er naturligvis at du leverer på kvalitet. Og at du mestrer timingen. Publisering av bilder, videoer eller artikler på sosiale medier bør skje på en god frekvens. Og selvsagt må innholdet være relevant og ha kvalitet.

Ekspandering av plattformer

Nå i 2023 finnes det mange forskjellige plattformer for sosiale medier å markedsføre seg på. Hvilken plattform du bør markedsføre deg på, avhenger rett og slett av hvilket segment av målgruppen du ønsker å nå ut til. Ideelt sett vil du nå ut til flest mulig. Men du må starte et sted.

Facebook er den desidert største plattformen med flest brukere. Instagram er en plattform i stor vekst. Mange unge mennesker forlater Facebook til fordel for Instagram. Så her er det tydelig en mulighet for tilpasset markedsføring på ulike plattformer rettet mot ulike segmenter av målgruppen.

Når du har fått etablert deg med en merkevare på en plattform, er det enklere å etablere seg på en ny plattform. Konsistent visuell stil, stil og kvalitet på innhold, og en god relasjon til kunden, gjør at din bedrift gjenkjennes raskere på en ny plattform. Snøballeffekten virker til din fordel her.

Hjelp til markedsføring på sosiale medier i 2023

Koronakrisen har gjort at folk de siste årene har brukt sosiale medier mye mer enn før. Dette har gjort markedsføring på disse plattformene viktigere. Faktisk har det vært nødvendig for bedrifter å være på sosiale medier for å overleve disse voldsomme endringene krisen har ført med seg.

Kravene som stilles en bedrift er strengere, for folk er mer bevisste enn før. Samtidig er det gode muligheter til å bygge en relasjon med målgrupper på sosiale medier. Denne relasjonsbyggingen er svært viktig å fokusere på når du markedsfører deg på sosiale medier i 2023.

Mye av effektiviteten med markedsføring på sosiale medier skyldes blant annet utstrakt bruk av video. Det audiovisuelle inntrykket er den sterkeste påvirkningskraft vi har. Men for å effektivt bruke video som påvirkningskraft, må det lages en struktur gjennom skrevet tekst.

Din SoMe tilbyr profesjonell hjelp til å skrive tekstinnhold til din markedsføring på sosiale medier. Enten det er tekst til video, artikler eller blogginnlegg, eller annen tekst, så er kreves det en godt skrevet tekst når du markedsfører deg på sosiale medier. Også i 2023.