Sosiale medier markedsplan

Alle som ønsker å markedsføre effektivt i sosiale medier trenger en god markedsplan. Dersom du trår rett, kan markedsføring og en tilstedeværelse i sosiale medier være nøkkelen til å nå målgruppen og bygge merkevaren. 

I den moderne tidsalder sitter vi på en global rekkevidde og muligheten til å kommunisere med målgruppen i sanntid. Men for å klare dette trenger vi en plan som holder oss på rett spor og som hjelper oss med å nå det overordnede målet. Dette er ikke en digital strategi eller en forretningsplan, men en markedsplan for sosiale medier.

Hvorfor bruke markedsplan?

En markedsplan brukes for å koordinere, styre og kontrollere tiltakene som blir gjort i markedsføring. Planene utarbeides gjerne for en bestemt periode, gjerne ett eller to år. Her skal bedriften skrive ned informasjon om markedsaktiviteter.

Hva er markedsaktivitetene og når skal de gjennomføres? Hvor mye vil aktivitetene koste, og hvilke mål skal aktivitetene jobbe mot? Alle som jobber med markedsføring, vil ha en god innføring i hvordan en markedsplan fungerer, men det er ikke alle som bruker dette i sosiale medier.

Sosiale medier er en av de mest populære markedsføringskanalene vi har i dag. En markedsplan trenger ikke å kun ta for seg tradisjonell markedsføring, men kan også være et godt hjelpemiddel for å planlegge fremtidig aktivitet og tilstedeværelse i sosiale medier.

Med en god plan blir det lettere for å bedriften å styre innlegg i riktig retning, slik at ressursene og innsatsen som legges ned i SoMe faktisk gir resultater i form av omsetning, inntekter, leads, kunder og lignende.

Markedsplan vs digital strategi

Det er viktig å skille mellom markedsplanen og den digitale strategien. En markedsplan er et steg under en digital strategi. Derfor må sistnevnte allerede være på plass. Når du starter med sosiale medier, er det lett å la seg rive med å bli overivrig. 

En markedsplan skal konkretisere hva målene i sosiale medier er. En bedrift som er aktiv i sosiale medier driver på sett og vis med markedsføring i SoMe – selv om betalt annonsering ikke alltid er en del av publiseringsplanen.

Derfor må bedriften svare konkret på hva de ønsker å oppnå med SoMe og hvorfor de ønsker en tilstedeværelse i sosiale kanaler. Det er mulig å lage en egen markedsstrategi, i tillegg til en digital strategi og markedsplan.

Velger du det siste alternativet skal markedsstrategien ta for seg konkrete mål, mens markedsplanen fungerer som en publiseringsstrategi. Selv om det er mange ord og uttrykk å holde styr på, handler alle planer og strategier om å skrive ned konkrete mål og hvorfor dere ønsker å oppnå dette målet.

Hvorfor sette mål for sosiale medier?

Når bedriften har konkrete mål for markedsføring og innhold i SoMe, vil hvert innlegg tjene et satt formål. Publisering uten mål og mening gir liten effekt og derfor må det settes mål å jobbe mot.

Ønsker bedriften å oppnå likerklikk og følgere? I så tilfelle, hvorfor? Det er viktig å føre ned hva disse markedsaktiviteter skal resultere i. Et høyt antall følgere kan gi autoritet i markedet, og likerklikk kan øke engasjement og synlighet. 

Målsettingene bør gi avkastning på inntekt, kundegruppe, omsetning eller leads. Følgere og likerklikk drar ikke inn penger av seg selv, og derfor bør målene heller rette seg mot markedsaktivitetene.

Realistiske mål i sosiale medier

Målene bedriften setter seg bør ha klare retningslinjer og være definerte. Det er viktig å ikke ta seg vann over hode, men heller fokusere på mål som er oppnåelig. I tillegg må alle som jobber med sosiale medier forstå hvorfor målet er relevant for bedriften. 

Her kommer KPI inn i markedsplanen. Hvilke KPI-er er det viktig for bedriften å holde et øye med? Dette kan for eksempel være hvor mange brukere som ser postene, hvor stort engasjementet per post har, hvor mange likerklikk innleggene drar og hvordan følgerbasen vokser.

Ved å følge med på KPI-ene blir det lettere å forstå om markedsaktivitetene faktisk har en effekt og jobber for det overordnede målet. Her spiller innholdet du legger ut en stor rolle.

Strategier for sosiale medier

Husk at innholdet for sosiale medier skal være like skreddersydd som annen type markedsføring. Du må tilrettelegge deg etter kanalen bedriften bruker og ikke minst velge den beste kanalen for målgruppen. 

Valg av riktig sosiale mediekanal er det viktigste du gjør for å sikre effektivitet og en god markedsplan. Dersom du ikke allerede vet hvor målgruppen befinner seg, må dette avklares før du skaper markedsplanen. 

Har bedriften allerede publisert innhold på SoMe? Gå gjennom dette og analyser hva som har fungert tidligere og hva som ikke ga resultater. Dette gir et forsprang og god innsikt i hvilke tiltak som kan utelukkes fra den nye markedsplanen.

Hver enkelt kanal teller

Skal bedriften være aktiv i flere kanaler? Da er det viktig å tilpasse mål, strategi og effekt deretter. Profilens visuelle elementer og innhold vil variere avhengig av kanal. De tiltakene som fungerer på Instagram, har nødvendigvis ikke samme effekt på Facebook. 

I utarbeidelsen av en markedsplan bør det også prioriteres nøkkelord og innhold. Søkemotoroptimalisert innhold er viktig, men må tilpasses den aktuelle kanalen og ikke minst målgruppen. I starten kan det lønne seg å holde fokus på én eller to kanaler, og deretter utvide tilstedeværelsen etter hvert. 

Markedsaktiviteten må treffe målgruppen for at de skal ha en effekt. Sosiale medier er en relativt enkel og rimelig måte å nå ut til målgruppen, så lenge det publiseres skreddersydd innhold med mening.

Tips til en vellykket markedsplan

  1. Definer klare mål: Et god målsetting vil ikke være å få flere følgere, men å bygge merkevaren, bli mer synlig for målgruppen og styrke autoritet i markedet som følge av en stor følgerbase på SoMe.
  2. Publiser med et mål: Alt bedriften legger ut skal jobbe mot målet. Innhold promotere salg, gi nyttig informasjon, være engasjerende og fremme likerklikk og følgere.
  3. Poster skal treffe målgruppen: Innleggene må være balanserte og profilen bør kombinere selgende, engasjerende, inspirerende og berikende innhold. Alt må produseres med målgruppens interesser og bedriftens stemme i bakhodet.
  4. Lag en publiseringsplan: På sosiale medier er det viktig å være konsekvent. Hold aktiviteten oppe uten å bombardere feeden til følgerne. Publiser på dager og tidspunkt som gir best respons og bruk publiseringsplanen til å skape balanse mellom selgende og engasjerende innhold.
  5. Sett en klar tidsfrist: Mål uten tidsfrist blir sjeldent nådd. Tenk realistisk og sett en tydelig ramme for når målet bør være oppnådd. Tidsfrister oppfordrer til hyppige målinger og justeringer for å gjøre bedriftens innhold bedre.

Oppsummering

En markedsplan er et nødvendig verktøy i all form for markedsføring – også på sosiale medier. Mange bedrifter bruker sosiale medier for å nå ut til flere i målgruppen, bygge merkevare og styrke autoritet og synlighet.

Men dersom det publiseres innlegg uten mål og mening, vil ikke bedriften oppnå ønsket effekt. En markedsplan vil sørge for å holde aktiviteter i SoMe på rett spor, og gjøre det lettere å måle hvor effektiv tiltakene faktisk er.

Trenger du hjelp med å produsere innhold til sosiale medier som treffer målgruppen? Innholdet er selve bærebjelken til effektiv markedsføring, og skal snakke til målgruppen samtidig som det skal jobbe for bedriftens mål. Dette kan vi hjelpe deg med.

Ta kontakt med Din SoMe i dag for skreddersydde tekster til dine sosiale medier. Vi produserer innhold som er tilpasset den aktuelle kanalen, målgruppen og som står i stil med bedriftens stemme og verdier.