SoMe-strategi

Sosiale medier (SoMe) er en god plattform for effektiv markedsføring. Enten det gjelder salg av produkter og tjenester, eller det er snakk om å bygge en merkevare. For å lykkes på sosiale medier må du utforme en god strategi du forplikter deg til å følge.

Det er mange millioner mennesker på sosiale medier hver eneste dag. Din SoMe-strategi må baseres på å bygge en relasjon til disse menneskene. Med sosiale medier er det også lettere enn noen gang å bygge en relasjon til kunden eller målgruppen. 

En god relasjon til målgruppen er nyttig for å få en bedre forståelse av deres ønsker og behov. Det gjør det lettere å tilpasse ulike kampanjer med mer relevans for det kunden er ute etter. Og en slik relasjon gjør det lettere for kunden å komme med tilbakemeldinger på kvaliteten på det du leverer.

Videre skal vi se på hvordan du kan lykkes med sosiale medier.

Merkevarebygging som SoMe-strategi

En grunnleggende og viktig strategi for å lykkes på sosiale medier er å bygge en merkevare. Gjenkjennelse skaper troverdighet og tillit hos brukeren. Og det er en stor faktor som påvirker om noen klikker på annonsen. Og da til slutt påvirker om noen faktisk foretar et kjøp.

Jevnlig publisering av tilbud fra din bedrift, eller annet relevant innhold, holder synligheten din oppe på sosiale medier. Strategien her har som hensikt å få din bedrift til å ligge i brukerens bevissthet. Regelmessig eksponering av innhold fra profilen din etterlater seg et avtrykk i sinnet hos brukeren.

Merkevarebygging på sosiale medier er også en god strategi fordi det på slike plattformer er enklere å bygge en relasjon til målgruppen. Ved å sende et signal om ydmykhet og genuin interesse for brukerens meninger, blir de mer åpne for å gå inn i et kundeforhold. 

Strategier for merkevarebygging og relasjonsbygging kan variere avhengig av hvilket segment i målgruppen du ønsker å nå ut til. Selv om grunnprinsippene er de samme. Ulike segmenter har derimot flokket seg til forskjellige SoMe-plattformer. 

SoMe-strategier Facebook og Instagram

Facebook og Instagram eies begge av Facebook Inc. Så du kan benytte deg av samme markedsføringsverktøy på begge plattformene. Men til tross for denne likheten, kreves det ulike strategier for å lykkes på de ulike plattformene. 

Facebook er mer basert på tekst. Deling av tekstinnlegg, lenker til nettsider med tekstinnhold etc. Facebook er dermed en god plattform for Inbound-strategier. En Inbound strategi vil si å tiltrekke seg kunder gjennom blogginnlegg og artikler, fremfor fremheving gjennom annonser.

Instagram er mer visuelt da det er en plattform for bildedeling. Denne plattformen er også mer tilpasset mobil. Samtidig er det verdt å merke seg at flere yngre mennesker trekkes mot Instagram. Dette påvirker også hvilken strategi som må til for å lykkes. 

Tekst, bilde og video er begge viktige elementer i en SoMe-strategi. Men til varierende grad i de ulike plattformene. Og selvsagt også basert på de ulike segmentene i målgruppen din. Effekten er uansett ganske stor om dette gjøres riktig. Og følges opp over tid.

Inbound-strategier og influencer-markedsføring

To strategier for å lykkes med sosiale medier, er å benytte seg av en inbound-strategi eller en influencer-markedsføring. En inbound-strategi kan gjøres fra profilen til bedriften på plattformen. En influencer-markedsføring er en strategi for å bli synlig blant mennesker utenfor din rekkevidde.

En inbound-strategi går ut på å produsere kvalitetsinnhold i form av artikler eller blogginnlegg. Dette handler om å tiltrekke et publikum til nettsiden din. Istedenfor å fremheve nettsiden gjennom annonser. Dette tekstinnholdet kan skrives selv. Eller du kan få hjelp av en profesjonell tekstforfatter.

En influencer-markedsføring går ut på markedsføring gjennom en influencer. En influencer har allerede et godt etablert forhold til et publikum på sosiale medier. På den måten kan flere mennesker påvirkes til å besøke nettsiden din. Derav ordet influencer.

Nøkkelelelementer her er å tilby innhold relevant for målgruppen og av god kvalitet. Samtidig må man jobbe med relasjonen til målgruppen sin og benytte seg av aktører med et allerede eksisterende publikum og som har et godt forhold til dette publikumet. 

Hjelp til å lykkes på sosiale medier

Flere millioner mennesker er på sosiale medier hver dag. Spredt utover de forskjellige plattformene som finnes. Derfor er markedsføring på disse plattformene svært effektivt. For å lykkes med markedsføring på sosiale medier, må en utforme en god strategi.

En god strategi er merkevarebygging. Dette skaper gjenkjennelse. Som igjen skaper en følelse av troverdighet og tillit hos brukeren. Dette er med på å bygge en relasjon til målgruppen. En slik relasjon signaliserer at du er genuint interessert i målgruppen.

Ulike plattformer krever ulike strategier. Selv om grunnprinsippene er det samme. Ulike segmenter av målgruppen flokker seg til ulike plattformer. Dette er lurt å tenke på når du skal utforme en strategi for markedsføring på sosiale medier.

Din SoMe tilbyr profesjonell hjelp til å produsere tekstinnhold med kvalitet og relevans for de aktuelle målgrupper du ønsker å nå ut til. God tekst er like viktig som bilde og video for å lykkes på sosiale medier.