Publiseringsplan sosiale medier

En god publiseringsplan hjelper deg med å få kontrollen over dine sosiale medier. Gode rutiner er viktige, og man må forberede seg før man begynner å lage innlegg. En publiseringsplan er et godt verktøy for akkurat dette, og gjør det enklere for deg å få godt engasjement på dine innlegg.

Å jobbe med sosiale medier er ikke like lett som mange tror, og det er mye forarbeid som må legges ned før man faktisk legger ut noe, og veldig mye man må tenke på, når man først legger ut. Det går på hvilke plattformer man velger, når du legger ut og hvem som skal legge ut hva.

Markedsføring er sjeldent noe man jobber med alene, og det gjelder å utnytte den hjelpen man kan få når man skal starte med en publiseringsplan. Det er også lurt å se over planen og gjennomføringen av dem jevnlig. Da får man sett om det er noe man kan endre på for bedre gjennomslag.

Planlegg godt

En publiseringsplan bør ikke hastes gjennom, og vil ha enorm innvirkning på antall inntrykk og er noe alle bør gjøre før de begynner å lage innlegg på SoMe. Mange hopper over planlegging og tror at sosiale medier er veldig enkle, og at det bare er å legge ut i hytt og pine, men det stemmer ikke.

Det er viktig å vite hvem man lager innhold for og hvordan de bruker sosiale medier. Det gjelder da tiden de bruker de forskjellige mediene, og hvordan de engasjerer seg på dem. Du må også vite hva du ønsker å formidle og hvor ivrig man faktisk skal være på SoMe, til å begynne med.

Det finnes gode tjenester og verktøy som kan gi deg informasjon om aktivitet i diverse sosiale medier. Disse verktøyene er nyttige for å vite når man skal legge ut på hvilke plattformer. Det gjelder da å vite når målgruppen for eksempel bruker Facebook kontra Snapchat eller andre medier.

Hold kontrollen

Gjennom en god publiseringsplan er det lettere å holde kontrollen over hva som blir lagt ut og når det skal legges ut. Ved å planlegge et innlegg, slipper du å sitte å lure på hva du skal legge ut, og du slipper å være stresset over om det går bra med det. God planlegging sørger for akkurat dette.

Det gir deg muligheten til å styre det mye tettere, og du vil se en umiddelbar økning i interesse i dine innlegg hvis du gjør det riktig. Dette gjøres gjennom å fordele ansvar, planlegge det du skal ta opp i lengre tid fremover og vite hvor du skal legge ting ut, og gjør det enklere å opprettholde.

Ved å lagre all informasjon, sørger du for at du aldri står fast og ikke har noe å legge ut, og du slipper å glemme «viktige» innlegg, for eksempel rundt høytider. Du får altså generelt bedre oversikt og kan mye lettere styre dine SoMe profiler, og kvaliteten av innleggene dine vil gå opp betraktelig.

Synlighet

Det handler også om synlighet. Å være synlig i sosiale medier er vanskelig, og krever at du opprettholder god flyt i innleggene, og at du ikke faller bakpå. Dette blir gjort mye enklere hvis man har en god publiseringsplan, og det blir mye lettere å holde frekvensen oppe.

Det gjelder både for synlighet i de forskjellige søkemotorene og i søk direkte i de sosiale mediene, men også synlighet i form av hyppige innlegg. Man bør selvfølgelig ikke «spamme» følgerene sine eller mulige kunder, men man må ikke bli borte for lenge heller, i fare for å bli glemt.

Dette er en av tingene som bør undersøkes i en publiseringsplan. Det kommer gjerne inn under undersøkelsene av målgruppen, og når de bruker sosiale medier. Se når dine innlegg gir mest utslag, og ha innlegg klare til disse tidene. Disse tidene vil variere mellom de forskjellige mediene.