Merkevarebygging i sosiale medier

Sosiale medier har blitt populære møtesteder med flere millioner brukere. Derfor er sosiale medier en veldig effektiv arena for merkevarebygging. Med så mange ulike plattformer kan det derimot være utfordrende å vite hvor en skal begynne for å starte med merkevarebyggingen.

Å sette seg inn i merkevarebygging på sosiale medier er verdt tiden og anstrengelsen. Du får en unik mulighet til å synliggjøre deg for kunden, som ikke var like enkelt tidligere. Og med ulike brukere på forskjellige plattformer kan du finspisse merkevarebyggingen til ulike, spesifikke målgrupper.

Men merkevarebygging på sosiale medier er ingen quick-fix. Det kreves dedikasjon og fokus over tid for å gjøre seg synlig på sosiale medier. Din mulighet til å lykkes med merkevarebygging på sosiale medier avhenger av din villighet til å følge opp prosessen regelmessig over tid.

I denne artikkelen skal vi se litt på hva merkevarebygging på sosiale medier egentlig er. Og vi skal se på hvilke tips og triks som fungerer best for å gjøre seg synlig for målgruppen sin på sosiale medier.

Hva er egentlig merkevarebygging på sosiale medier?

Merkevarebygging på sosiale medier er å gjøre sin bedrift synlig for aktuelle målgrupper på de ulike plattformer de befinner seg på. En god strategi for merkevarebygging på sosiale medier, øker din sjanse for å bli lagt merke til av dem du ønsker å nå ut til.

Ettersom folk (og da gjerne ulike målgrupper) befinner seg på forskjellige plattformer, er det en god strategi å bygge sin merkevare på de forskjellige plattformene. Men ha de ulike demografiske gruppene i bakhodet når du setter i gang med promoteringene.

Når du bygger din merkevare på sosiale medier så konkurrerer du om brukerens oppmerksomhet. Vårt oppmerksomhetspenn er mye kortere i dag enn tidligere, så det er desto viktigere å skille seg ut. Til gjengjeld så er det algoritmer som gjør det lettere å treffe rett kunde med rett innhold.

Med en klar forståelse av din merkevare, og en klar definisjon av din målgruppe, så skal du være klar for å sette i gang med merkevarebygging på sosiale medier. Det er derimot viktig å ha et avklart forhold til merkevare og målgruppe for at markedsføringen skal føre til resultater.

Sette opp konto for merkevarebygging

Det faller seg kanskje naturlig at du må opprette en konto på de plattformer du ønsker å benytte i din merkevarebygging. Allikevel er det greit å være bevisst på at kontoen du oppretter, representerer din merkevare. Hvordan du setter opp kontoen påvirker hvordan det går med din merkevarebygging.

En logo er det visuelle inntrykk som skaper gjenkjennelse hos målgruppen. Gjenkjennelse er målet med merkevarebyggingen. Derfor er det viktig med et profilbilde av logoen på kontoen du bruker for merkevarebygging.

Biografien er også viktig. Den bør være kort og konkret. Oppsummere bedriften og hvilke tjenester eller produkter som kundene tilbys.

På kontoen bør du selvsagt også legge en link til nettsiden din. Målet med merkevarebygging på sosiale medier er trossalt å få folk inn på siden din og kjøpe det du har å tilby.

Konsistent og visuell merkevarebygging

Når du har definert merkevaren og målgruppen, og satt opp en konto på de aktuelle plattformer, er du klar for neste steg. Merkevarebyggingen på sosiale medier må være konsistent og visuell.

Å være konsistent i merkevarebyggingen innebærer at det er samsvar i farger, tekstfonter, bilder, animasjoner, videoer osv, på de ulike poster i sosiale medier. Denne formen for konsistens har en visuell påvirkning på brukerne. De kjenner igjen merkevaren basert på stil og form.

Merkevarebygging i sosiale medier innebærer å gjøre seg synlig på flere plattformer. Bevissthet rundt om merkevarebyggingen er konsistent og visuell, gjør det mulig å etablere seg som en «enhet» i mangfoldet av plattformer, og variasjon av målgrupper.

Persona – å bygge relasjon til din målgruppe

Merkevarebygging på sosiale medier gir en god mulighet til å danne en relasjon med målgruppen din. Å skape en følelse av personlig tilknytning gjøres gjennom bruk av en persona. En persona kan være en maskot, karakter eller person som representerer målgruppen din.

Samtidig er også en persona et nyttig verktøy for bedriften. Å forholde seg til en fiktiv person som representerer målgruppen, gjør det enklere å forstå målgruppen. Hvilke utfordringer og behov har dem? Og hva har du å tilby dem som er relevant?

Om bedriften er stor eller tilbyr tjenester til en bredere målgruppe, er det en god ide å lage flere personas som representerer de forskjellige delgruppene innad i målgruppen. Merkevarebyggingen på sosiale medier blir mer effektiv om de ulike målgruppene engasjeres personlig. 

Definer din stemme

Som tidligere nevnt, er det viktig at merkevarebyggingen er konsistent. Det må være samsvar i visuell stil på de ulike plattformene, for at brukeren skal kjenne igjen din merkevare. Ved siden av konsistent visuell stil, er det viktig at du har en like konsistent stemme.

Har du en sarkastisk eller seriøs stemme? Innholdet bør ikke være for motsigende om du ønsker å bygge merkevaren på sosiale medier. Små detaljer som slagord, nøkkelord i tekster osv, er med på å forme denne stemmen.

Om flere personer er med på å administrere kontoen som brukes til merkevarebyggingen, er det lurt med en felles mal eller instruks for hvordan stemmen skal være. Flere mennesker kan bidra med gode innspill for merkevarebyggingen, men det er viktig at det forblir konsistent hele veien.

Uansett om du velger en sarkastisk eller seriøs stemme, er det viktig at du her leverer god kvalitet på innholdet. Skreddersy teksten til den målgruppen du er ute etter å nå på sosiale medier, så vil du lykkes med din merkevarebygging.

Hjelp til merkevarebygging på sosiale medier

Da har vi vært gjennom hva merkevarebygging på sosiale medier går ut på. Vi har sett hvorfor det er verdt å bruke tid på det, og vi har sett på hva en må huske på når en setter i gang med prossesen å merkevarebygge på sosiale medier.

Sosiale medier tilbyr med sine algoritmer en økt sjanse til å treffe den rette målgruppen som kan være interessert i ditt innhold. Dette gjør merkevarebygging på sosiale medier enklere enn tidligere. Allikevel er ikke merkevarebygging på sosiale medier noen quick-fix. Det krever tid og anstrengselse.

Å levere godt og konsistent innhold til målgruppene på sosiale medier krever blant annet at tekster skrives av god kvalitet. Enten det skal være en sarkastisk eller seriøs tone. Din SoMe tilbyr profesjonell hjelp til å skrive tekster som vil hjelpe deg med merkevarebyggingen din på sosiale medier. Ta kontakt med oss i dag!