Markedsføring gjennom sosiale medier

Sosiale medier har tatt over store deler av underholdningsmarkedet, og markedsføringen sammen med det. Istedenfor TV-reklamer trengs det nå Instagram annonsevideoer. Digitale plattformer, enten på nett eller i form av en app, tilbyr unike muligheter for deling, hvis man bruker dem rett.

Disse plattformene er personlige, og en slik markedsføring, rettet mot dem som passer de målgruppene man måtte ha, eller som gir den største responsen, eller sørger for at du når flest. Det spørs litt på hva du prøver å oppnå, og det finnes et stort digitalt mangfold, som også påvirker.

Ved å ha en god plan for tilstedeværelse og deling i disse sosiale mediene, sørger du for at alle steg av produksjonen og delingen av ditt markedsførings innhold, uansett om det er direkte annonsering og reklamering eller bare opplasting av innhold, eller sponsoravtaler.

Innholdet ditt kan være vel så viktig som hvem du treffer med det. For å skape faktisk interaksjon med deg og det du annonserer for eller bakgrunnen for innlegget ditt, være det seg salg eller deling av informasjon, må innholdet holde oppmerksomheten og føre til interaksjon.

Sosiale medier er personlige

Profiler i sosiale medier er ofte tilknyttet privatpersoner og føles personlige. Man lager profiler med sitt eget navn, gjemmer gjerne profilen for alle andre enn dem man slipper inn, ved å tillate dem å følge deg eller være venn med deg, gjennom å måtte sende en forespørsel.

De er personlige på denne måten, og de er personlige fordi vi har direkte kontakt med dem, og at de er tilgjengelige overalt, hele tiden. At de fleste sosiale medier kan åpnes og brukes på en mobiltelefon gjør at mange bruker mye av tiden sin her, og man gjør mange valg, og ser mye innhold.

Dette vet de som tilbyr tjenesten, som har data, som de ved hjelp av algoritmer kan bruke for å vise deg nytt innhold, som du ikke har oppsøkt selv, som de tror du liker. Dette gjelder annonser på nett, innlegg i sosiale medier og også annonser direkte i sosiale medier, som da når brukerne direkte.

Ved å kunne annonsere med viten om at de som ser annonsen inngår i målgruppen, eller at innlegget treffer så mange profilers «utforsk» side, sørger du for mer treffsikker markedsføring, et bredere publikum, samtidig som du er tilgjengelig på en plattform som gjerne tillater direkte interaksjon.

Digital markedsføring

Mye digital markedsføring i SoMe inneholder enten en link til et nettsted eller kan trykkes på, og videresende til et nettsted, for direkte kontakt, enten for salg av en vare eller tjeneste, eller for mer informasjon og større opplastninger, hvis du har en egen nettside eller f.eks. YouTube kanal.

Digital markedsføring er et bredt konsept, men i nesten hele verden har markedsførings kampanjer flyttet seg fra å være fysiske, som for eksempel plakater og reklametavler, til å befinne seg på nett og i sosiale medier. Dette utgir en unik mulighet til å være kreativ i markedsføringen.

TV-reklamer finnes fremdeles også, og mange store strømmetjenester for eksempel for TV-kanaler, men også annet innhold som nyheter eller serie- og filminnhold, inneholder også lengre reklamer, som minner om TV-reklamer, og er ofte også de samme reklamene som vises på TV.

Det som er unikt for denne nettbaserte annonseringen, som man også finner på sosiale medier er at man kan nå så mange, samtidig som man kan treffe veldig godt på spesifikke målgrupper, og også at man kan være tilgjengelig for direkte kontakt med brukerne og dem man prøver å nå.

Plan for SoMe hjelper deg med å lykkes

For å lykkes med en SoMe profil, hjelper det å ha en god plan. Har man en opprettet tilstedeværelse i SoMe og tilgjengelige ressurser til det, er det lurt å ha innhold klart til planlagt bruk, og ligge foran skjema, for å slippe å stresse for mye med deadlines osv., og kan ha et mer avslappet forhold til det.

En god plan kan inneholde et tidskjema for deling, en slags kalender, gode beskrivelser av hva slags innhold man ønsker å dele, eller hvordan man vil presentere produkter og tjenester. Her må man tilpasse det til sitt behov og sine ressurser, for å sørge for at man ikke faller bak.

Å opprettholde tilstedeværelse blir gjort mye enklere med en slik plan. Et konkret eksempel kan være at den kan tilpasses til å ha sesongbasert innhold klart for deling, før sesongen kommer, som også til og med kan publiseres automatisk eller av et publiseringsfirma.

For markedsføring, handler det ofte om synlighet i et bredt marked, og jo flere som ser det man markedsfører, jo bedre. Synlighet er noe man kan oppnå, og i SoMe avhenger dette av alt innholdet man deler. Både bilder, video, lyd og tekst, men også hvordan man deler det.

Innhold og synlighet

For at innholdet ditt skal bli så synlig som mulig, må du vite hvordan du skal dele det, og hvem som faktisk ser det, avhengig av om målet ditt er å treffe en spesifikk målgruppe, eller bare et så bredt publikum du kan. Man må lage så godt innhold man kan for de som faktisk ser på, for å ha en effekt.

God deling og godt tekstinnhold som har påvirkning på synlighet, gjennom algoritmene, sørger for at man dukker opp ofte i søk, når noen er på jakt etter noe man tilbyr, og det fører til at man vises i eventuelle «utforsk,» seksjoner av de sosiale mediene. Dette gjelder også annonseinnlegg.

Man vil påvirke og opplyse om en tjeneste, et produkt, et stykke informasjon, eller hva enn det måtte være, og sørge for at det fører til gode interaksjoner, salg, og et godt omdømme. Vi i Din SoMe kan hjelpe deg med å lage ditt SoMe innhold, og sørge for at du treffer så godt som du kan.

Sosiale medier avhenger ofte av tilgjengelighet, tilstedeværelse, flyt og gjenkjennelse. Det er mange aspekter som fører til god uttelling i SoMe, og vi er gode på akkurat disse tingene. Så ta kontakt og gi dine SoMe profiler et løft, eller start en tilstedeværelse i dem med vår hjelp!