Konkurranser på sosiale medier

Sosiale medier og måten man deler og interagerer med det gjør at konkurranser i dem kan være en veldig gunstig måte å markedsføre på. Man skaper klikk og engasjement, og de kan føre til flere salg eller bedre omdømme for din merkevare. Mye bør være på plass før du ruller ut noe slikt.

Enten man tilbyr en tjeneste, et produkt eller skal stelle i stand et event, er en konkurranse en fantastisk måte å skape inntrykk på. Men det finnes retningslinjer, lover og regler man må følge, avhengig av hvor man deler konkurranseinnholdet. Sørg for å holde hodet over vann.

Det finnes også mange verktøy man kan bruke for å gjøre det lettere å holde styr på konkurranseløpet og for å trekke en vinner. Dette gjør det mye lettere å holde styr på konkurransene, da man gjerne får veldig mange interaksjoner og bruker flere plattformer.

SoMe er en jungel som mange synes det er vanskelig å manøvrere seg gjennom, og det er flere aspekter ved det som kan være vanskelige å forstå. Noen aktører og profiler i sosiale medier jobber eksklusivt med dette og vet veldig godt hva de gjør, og dette kan man dra nytte av.

Retningslinjer og regler

De to store gigantene for slik type deling av konkurranseinnhold, har relativt like retningslinjer for dem. Både Facebook og Instagram er eid av det samme selskapet, og har altså da veldig like regler for konkurranseholding og måten konkurransen markedsføres.

Det er ikke alle som følger disse reglene. Mange mener de er tvetydige, men de finnes likevel og man bør holde seg til dem, spesielt hvis man ruller ut konkurranser i bedriftssammenheng hvor det kan ha noe å si og kan føre til rettslige problemer for bedriften.

Reglene er ganske enkelt basert på hvordan innholdet deles og hvordan man deltar i konkurransene. Det man har lov til, er å skrive kommentarer, «like» innlegget, skrive privatmeldinger, legge ut noe på sin egen profil, eller «like» siden din eller bli medlem i gruppen din. Dette gjelder både Facebook og Instagram.

Det du ikke har lov til er å be dem om å dele dine innlegg på sin profil. Du kan be dem om å ta bilde av noe selv og legge ut, men ikke dele ditt innhold. Du kan heller ikke be folk om å tagge noen i innleggene dine. Så i hovedsak er det ikke lov å oppfordre andre til å markedsføre innholdet ditt for deg.

Verktøy for konkurranser

Når man ruller ut en konkurranse i sosiale medier finnes det veldig mange gode verktøy for forskjellige deler av prosessen. Både før, under og etter delingen av innlegget for konkurransen. Det finnes også god hjelp å få fra profesjonelle aktører, dersom man skulle ønske det.

Man kan bruke verktøy for planlagt publisering av disse konkurransene, på samme måte som med vanlige innlegg, gjennom en publiseringsplan. Skriv gjerne inn konkurransene dine her, sammen med det andre innholdet ditt, slik at du har det klart når det skal lastes opp og slipper å stresse med det.

Det finnes også gode verktøy for lister av deltakere, og her finnes det så mange forskjellige valgmuligheter at man må nesten bare se seg rundt etter det som passer til den plattformen man deler på, og til den typen konkurranse man tenker å kjøre, slik at man får best uttelling.

Når konkurransen har kjørt en stund, og tiden for å trekke en vinner nærmer seg, så kan man også bruke gode, enkle verktøy, f.eks. på nett, for å trekke ut en vinner av konkurransen, slik at man kan sende ut premien. Bruk da listene du har generert og samlet opp med de andre verktøyene.

Bruk gjerne etablerte aktører

En annen måte å spre viten om konkurransen din på er å bruke etablerte aktører og profiler som allerede finnes i SoMe. Man kan også kjøre konkurranser i sin helhet gjennom disse aktørene, gjerne da influencere eller andre kjente aktører som har mange følgere i SoMe.

Man kan da sørge for større rekkevidde for deltakere og skaper tillit til at konkurransen er ekte, og at produktene man får er av den kvaliteten man ønsker, og man skaper gode assosiasjoner til sine produkter eller tjenester hos en etablert gruppe følgere, som får sine inntrykk på denne måten.

Slike samarbeid er veldig gunstige, da man slipper å ha en veletablert profil selv, og man kan nå veldig mange flere. Samtidig får deltakerne i konkurransen en slags garanti på at de ikke blir lurt og at det produktet eller de tjenestene du tilbyr er gode nok, og passer til deg og ditt formål.

Disse profilene kan da vise frem produktet ditt og snakke om hvor bra det er, eller bruke tjenesten din eller ta del i eventet ditt og snakke den opp eller dele informasjon om det med sine følgere, og alt dette utgjør en unik mulighet for å nå målgruppene sine på en kreativ og treffsikker måte.

Hjelp til SoMe konkurranse

SoMe innhold er ikke alltid like lett å utforme, og konkurranser og markedsføring i SoMe er ikke en form for tekstforfatting som alle er komfortable med. For å sørge for best mulig kvalitet i innholdet og best treffsikkerhet, lønner det seg å samarbeide med noen som spesialiserer seg på dette.

Vi i Din SoMe kan hjelpe deg med å utforme tekstene til dine annonser, kampanjer og konkurranser, og hjelpe deg med å få mange inntrykk og stort engasjement rundt dine SoMe konkurranser, og sørge for så god deling som mulig, for å markedsføre deg i en digital verden.

Det er mange plattformer å velge mellom, når du skal legge ut innhold som konkurranser, og skal man bruke mange av dem, kan det hende man vil treffe forskjellige målgrupper på forskjellige plattformer, og teksten kan da tilpasses til å gi bedre uttelling for alle innleggene dine.

Vi kan hjelpe deg med alt dette, og gi dine kampanjer og konkurranser et løft i møte med brukeren, på plattformer som de er kjent med og som de vet at inneholder slike konkurranser. Vi i Din SoMe vet godt hva som passer til hvilke målgrupper og til hvilke plattformer.