Instagram for bedrifter

Sosiale medier, deriblant Instagram, er fantastiske verktøy for markedsføring. Gjennom å ha en god profil på Instagram, når man ut til kundene og markedet generelt, på en mye mer personlig måte. Man opprettholder en tilstedeværelse og skaper vekst gjennom det.

Instagram er en av de plattformene som har hatt størst vekst det siste tiåret. Tjenesten, som helt spesifikt retter seg mot deling av bilder, gir mange muligheter for bedriftene. Det gjelder spesielt de som har noe spennende å dele visuelt. En kan selvfølgelig også dele videoer gjennom denne plattformen. 

Forskning viser at bilder, og spesielt video, engasjerer mest av alle kommunikasjonsformer. Derfor er det liten tvil om at Instagram kan bli en viktig plattform for din bedrift – om du bruker den riktig. I denne artikkelen gir vi gode tips for bruk av Instagram for bedrift.

Kjenn målgruppen

Det er viktig å kjenne målgruppen sin. Man må vite hvem man legger ut innlegg for, og hva de ønsker å se. Hvis du allerede har en god strategi for sosiale medier, kan denne som regel passe på Instagram også, men det kan også være ulikheter som du bør gjøre deg kjent med på forhånd.

Instagram er en rent bilde- og videobasert plattform, som også tilbyr strømming av video, men ingen rene tekst innlegg eller noe slikt, som gjør at man må skille seg ut mer visuelt, og det er ting man bør tenke på som for eksempel hvor selgende bildet er, og hvilke emneknagger man bruker.

De forskjellige målgruppene vil ha ulik tilnærming til Instagram, og det er viktig å vite hvilket av disse områdene man fokuserer på. Noen ser kun på bilder av de som de følger, mens andre oppsøker ukjente bilder og videoer i «utforsk» delen av appen. Slike ting må man kartlegge.

Skap relasjoner gjennom deling

Deling blant venner og ansatte er en ting, men å skape relasjoner med andre bedrifter, er også en måte å dele informasjon og innlegg på. Ved å trekke koblinger mellom produkter eller tjenester, kan man ofte ha gode kampanjer på sosiale medier, som skaper vekst for alle parter.

Det kan være så enkelt som å «merke» noen annen sin profil i et innlegg hvor man viser frem produkter fra begges selskaper, eller det kan være faktiske kampanjer man planlegger. Instagram er en fantastisk plattform for å skape slike relasjoner, ettersom det blir mer personlig.

Man har som regel en fast person som styrer de forskjellige SoMe profilene til en bedrift, og man skaper da et slags image for selskapet, og i noen tilfeller også en personlighet. Instagram har også gode verktøy for kommunikasjon mellom profiler, hvor man også direkte kan dele innlegg.

Velg tilnærming

Det finnes forskjellige tilnærminger til Instagram, og man ser gode eksempler på dem overalt. Noen bedrifter velger å holde seg helt profesjonelle og legger ut reklame aktige innlegg, som bare skal være selgende. Disse fungerer likt som nettannonser, men på en annen plattform.

Man kan også gå helt motsatt, og legge ut innlegg som om man var en helt vanlig profil, men med merkevaren knyttet til det. Dette blir mer personifisert, og er en markedsføringsteknikk mange liker. Dette gjør det lettere å kommunisere direkte med en merkevare og menneskeliggjør bedriften.

Alt er individuelt, og det finnes utallige måter man kan tilnærme seg Instagram. Det handler om å finne en måte som passer til bedriften, det ønsket du har for SoMe, og hva målgruppen din reagerer best på. Gjør gode undersøkelser, og still forberedt, så blir det lettere å begynne.

Beskrivelse og emneknagger

På Instagram kan man i hovedsak kun skrive tekstinnlegg i beskrivelsen når man laster opp bilder eller video. Emneknagger er da et godt verktøy for å synliggjøre dine innlegg. Når man driver en bedriftskonto på Instagram, må man være påpasselige med disse.

Teksten har mye å si for synlighet på nett og i søkemotorer, men for Instagram er det helst synlighet i applikasjonen selv som er viktig. I tillegg til å markedsføre at man har en konto, i andre medieformer. En god beskrivelse, med gode emneknagger, vil føre til at du dukker opp oftere og høyere oppe.

Emneknagger samler alle innlegg som har benyttet den samme emneknaggen på samme sted. Dette gjør at man kan dukke opp i relaterte søk og mange bruker emneknagger for å lete etter nytt innhold på plattformen. Hold det smakfullt og la det gi mening i forhold til innlegget og beskrivelsen.