Facebook reklame

Med 1,6 milliarder brukere på verdensbasis er Facebook et perfekt sted å reklamere for bedriften din. Facebooks algoritmer sender reklamen mot akkurat den målgruppen du ønsker å nå ut til. Folk trenger ikke lenger å spammes med irrelevante reklamer for at bedriften skal markedsføres.

Å ha reklame på Facebook er også kostnadseffektivt. Du velger helt selv hvor mye du ønsker å bruke på en annonse, og du velger selv hvor lenge annonsen skal kjøres. Du sitter med fullstendig kontroll på prosessen. Du kan velge mellom å kjøre med et dagsbudsjett eller totalbudsjett på kampanjen.

Samtidig er en Facebook reklame effektivt med tanke på å bygge en relasjon til målgruppen. Med kommentarfelt og Messenger er det enkelt for kunden å kontakte deg. Her kan du bygge tillit og troverdighet, samtidig som du får verdifull innsikt i kundens behov.

Det er mange gode grunner til at din bedrift skal ha reklame på Facebook. Videre skal vi se på hvordan du lager en Facebook reklame, hvor mye det koster, og hvordan du kan drive med gratis markedsføring på Facebook.  

Facebook for Business

Når du skal opprette en annonse på Facebook kan du benytte deg av selvbetjeningsverktøyet Facebook for Business. Dette verktøyet kan du også bruke til å reklamere på Instagram, Messenger og Audience Network. En god strategi videre er å utvide markedsøringen til andre plattformer.

Med Facebook for Business kan du velge målgruppen du vil henvende deg til. Du angir selv et budsjett du ønsker å bruke på kampanjen og hvor lenge kampanjen skal kjøre. Dette verktøyet for administrering av annonser er tilpasset alle nivåer av erfaring.

Nøyaktig hva det koster å ha reklame på Facebook er vanskelig å fastslå. Det er helt opp til hvor mye du ønsker å bruke på det. Du kan sette et bestemt dagsbudsjett selv, og bestemme hvor mange dager annonsen skal kjøre. Da blir prisen dagsbudsjettet ditt ganger med antall dager.

Du kan også sette et totalbudsjett for hvor mye du ønsker å bruke totalt på en reklamekampanje. Et totalbudsjett innebærer i midlertid en villighet til å være fleksibel på dagsbudsjettet – som da vil variere fra dag til dag.

Kunderelasjon gjennom Facebook reklame

En av de store fordelene med å ha en reklame på Facebook er at det er enkelt å skape en tilknytning til kunden. En god kunderelasjon gjennom en Facebook reklame vil gi gode resultater over tid. Tillit og troverdighet, samt det å bli sett og hørt, senker terskelen hos folk til å dele innholdet ditt på sin profil.

Svar på kundens henvendelser, enten det er på et kommentarfelt eller gjennom Messenger. Lytt til de behov kunden har. På den måten får du verdifull innsikt som kan forbedre kvaliteten på det du selger. Kunden liker å kunne påvirke og å bli tatt på alvor.

Med en god kunderelasjon skjer mye av markedsføringen av seg selv – helt gratis. Jo flere som liker innleggene eller annonsene dine, jo flere er det som trekkes mot dem. Samtidig vil fornøyde og engasjerte kunder «spre budskapet videre». Det er snøballeffekten som virker her.

Selv om det kanskje er en selvfølge, er det greit å minne om at denne snøballeffekten avhenger av at det du tilbyr er av kvalitet. Og relevant for det kunden er ute etter. Uten relevanse og kvalitet på tjeneste eller produkt, er det ikke noe grunnlag å bygge noen kunderelasjon på.

Reklame på Facebook vs tradisjonell markedsføring

Om vi ser på markedsføringens grunnprinsipper så skiller ikke digital markedsføring seg nevneverdig ut fra tradisjonell markedsføring. Å markedsføre seg på Facebook er den logiske slutningen en hvilken som helst markedsfører burde trekke, da det er 1,6 milliarder brukere der verden over.

Det er med andre ord ingen grunn til at du ikke skal ha en reklame på Facebook. På en annen side er det mange gode grunner for å reklamere på Facebook, sammenlignet med tradisjonell markedsføring.

Sammenlignet med tradisjonell markedsføring så er markedsføring på Facebook svært kostnadseffektivt. Facebook har egne algoritmer som gjør det mulig å treffe relevante målgrupper med større presisjon, og du slipper å spamme folk som er helt uinteressert i det du har å tilby.

Det er også lettere på å bygge en god relasjon med kunden på Facebook. Og som vi har vært inne på tidligere; en god kunderelasjon bygger tillit og troverdighet. Som igjen leder til muligheter for gratis, selvdreven markedsføring gjennom engasjerte og fornøyde kunder.

Hjelp til å skrive gode Facebook annonser

Facebook er en god arena for reklame. Med 1,6 milliarder brukere innom daglig på verdensbasis, er det umulig å ikke finne noen som er interessert i det din bedrift har å tilby. Algoritmene sikrer også at annonsene rettes spesifikt mot målgruppen. Da slipper du å spamme uinteresserte brukere.

Det er både enkelt og kostandseffektivt å kjøre en reklamekampanje på Facebook gjennom selvbetjeningsverktøyet Facebook for Business. Dette brukes også til reklame på Messenger, Instagram og Audience Network, slik at du kan utvide markedføringen til andre plattformer.

Med en reklame på Facebook er det også enklere å bygge en relasjon til kunden, sammenlignet med mer tradisjonell markedsføring. En god relasjon til kunden avhenger av at du leverer kvalitet. Både på tjeneste eller produkt. Men også gjennom en engasjerende og god annonse.

Din SoMe tilbyr profesjonell hjelp til å skrive gode annonsetekster til din Facebook reklame.