Drift av sosiale medier

Mange bedrifter er på sosiale medier, uten at dette nødvendigvis gir så stor avkastning. Kanskje begynte din bedrift en gang i tiden med pågangsmot og store ambisjoner for hvordan dere skulle ha en tydelig tilstedeværelse i sosiale medier, uten at det ble helt slik dere så for dere.
Er dere interessert i å snu trenden, kan det være en god ide å benytte et eksternt byrå til dette!

Sosiale medier kan være et vanskelig landskap å navigere i. På den ene siden ligger det et enormt kundepotensial i den store brukermassen, mens det på den andre siden stadig kommer nye konkurrenter som øyensynlig ser ut til å beherske formatet til det fulle. Ved å hyre inn et eksternt byrå til å ta seg av markedsføringen, kan dere fokusere på det dere kan best.

Hva er poenget med å overlate driften av sosiale medier til et byrå?

Det finnes mangfoldige eksempler der ute på bedriftskontoer som støver ned på Facebook, Instagram eller andre plattformer og lider en stille død. Uten videre kompetanse på dette feltet, er det lett å spørre seg hvor en mislyktes. Var ikke produktbildene profesjonelle nok? Opplevdes oppdateringene på Instagram og Snapchat som lite engasjerende? Å finne roten ved problemet krever ekspertise.

De ulike plattformene, som eksempelvis Facebook og LinkedIn, har egne annonseløsninger i form av Facebook Ads og LinkedIn Ads. Markedsføringsverktøyene er gjerne vanskelige å bli fortrolige med helt uten videre, og begreper som «cost per click» eller «innholdskalender» er ikke nødvendigvis en del av standardvokabularet om du selger donuts eller utfører ansiktskirurgi.

Eksterne markedsføringsbyråer hjelper deg med å skape en tydelig tilstedeværelse i sosiale medier, og behersker generell bruk, samt diverse annonseløsninger til det fulle. Tidkrevende arbeid som å arrangere konkurranser på Instagram eller Facebook er noe disse byråene hjelper til med. Dette er eksempler på gode tiltak som øker følgermassen og skaper oppmerksomhet rundt bedriften.

Markedsføringshjelp i sosiale medier fra eksterne gjør rett og slett arbeidshverdagen til deg og dine medarbeidere enklere! De færreste bedrifter har mulighet til å vie mye tid til statusoppdateringer og Stories-innlegg, da fokuset på god kundeservice og å skape best mulige produkter og tjenester sitter i førersetet. Dyktige byråer ivaretar bedriftens verdier i markedsføringen.

Hva kan et markedsføringsbyrå bidra med?

Ved driften av dine bedriftskontoer kan et byrå hjelpe deg med å øke synligheten og følgerantallet på flere måter. Et konkret grep er å sette opp en innholdskalender for når ulike innlegg skal publiseres, slik at de følger en jevn oppdateringstakt. Si farvel til et halvhjertet innlegg hvert skuddår!

Eksterne aktører har også kunnskap om veletablerte modeller for innholdsskapning, deriblant POST-modellen. POST-modellen bygger på en helhetlig vurdering av henholdsvis målgruppen (people), målet (objective), strategien (strategy) og plattformen (technology) som er best egnet til å oppnå ønsket resultat i sosiale medier. Med rett hjelp er bedriften din i trygge hender på nett.

Hvem kan hjelpe meg?

Det finnes gode markedsføringsbyråer, og det finnes mindre gode. Vi i Din SoMe er overbevist om at vi tilhører førstnevnte kategori. Skulle du være i tvil, er det bare å ta kontakt med oss, så mottar du en publiseringsplan for innlegg helt uten kostnad. Vi hjelper til med drift av kontoer på Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, LinkedIn og TikTok.